Counter.Co.Kz
Russian  Kazakh  English  Ukrainian   Карта сайту
Counter.CO.KZ: Безкоштовнi лiчильники на будь-який смак!
Counter.Co.KZ Безкоштовнi лiчильники на будь-який смак! Головна сторiнкаУстановка лiчильникаКаталог стилiвКористувачi лiчильникаПартнери проектуГостьова книга
 
 
 
Counter.CO.KZ
РЕКОМЕНДУЄ:
Профессор Шафер Наум Григорьевич - филолог и музыковед, исследователь творчества и критик, композитор, публицист и коллекционер
Присоединяйся!
 
 

 

 
FAQ: Питання, що Часто ставляться, i Вiдповiдi на них.

 Q: Чому пiсля того, як я перезавантажив web-сторiнку з лiчильником CO.KZ, значення лiчильника не збiльшилося?
 
 A: 

Тому що в нашому web-лiчильнику, в цiлях пiдвищення достовiрностi його роботи, реалiзованi деякi принципи запобiгання так званим "накруткам" лiчильника вiдвiдин.

У Мережi iснують i постiйно розв'язуються рiзноманiтнi проблеми, пов'язанi з достовiрнiстю роботи тих або iнших web-сервiсiв, що пiдраховують (лiчильникiв, рейтингiв i iн.). У авторiв web-сторiнок часто виникає бажання збiльшити реальнi показники своїх сторiнок для пiдняття рейтингового рiвня своїх "творiв" або просто для того, щоб виявити свою "крутизну".

Iснує маса рiзних способiв задоволення таких бажань. Один з простих способiв збiльшити кiлькiсть "реальних вiдвiдувачiв" Вашої сторiнки лежить в самому алгоритмi роботи web-лiчильникiв, описаному в попереднiй вiдповiдi: Ви встановлюєте на свою сторiночку лiчильник, потiм вiдкриваєте своїм браузером цю сторiночку в Мережi, робите Refresh (при цьому показник лiчильника збiльшується на одиницю), ще раз - Refresh (знову +1), i знову, i знову... Таким чином ви зможете "накрутити" ну дуже велика кiлькiсть минулих "вiдвiдин Вашої сторiночки"!

Бiльшiсть рейтингових систем в Internet'е не допускає таких накруток [для виробництва накруток в них необхiдно застосовувати складнiшi методи ;) ], оскiльки саме глибинне значення будь-яких лiчильникiв i рейтингiв укладене в їх максимально можливiй достовiрностi.

Counter.CO.KZ - це не рейтингова система i при його створеннi боротьба з накрутчикамi не була головною метою. Але ми пропонуємо Вам реальний web-лiчильник вiдвiдин сторiнок, а не просто картинку з цифрами, i тому наш лiчильник iгнорує послiдовнi (в межах 20 хвилин) вiдвiдини однiєї i тiєї ж сторiночки з одного i того ж хоста. З цiєї причини, пiсля того, як Ви зробили Refresh (перезавантажили web-сторiнку у Ваш браузер), показник лiчильника залишився незмiненим.

   Питання:
 Q: Що таке web-лiчильник?
 Q: Де в Internet я можу подивитися реально працюючi web-лiчильники вiд CO.KZ?
 Q: Як вставити код лiчильника в html-текст сторiнки?
 Q: Пiсля установки лiчильника, його зображення на жаль не з'явилося, хоча посилання на counter.co.kz присутнє. Що я мiг зробити неправильно?
 Q: Як бути якщо у вподобаного менi стилю надмiрно великий розмiр цифр?
 Q: Я проглянув всi стилi, але менi не пiдходить жоден. Чи можу я додати свiй стиль web-лiчильника CO.KZ?
 Q: Чи можу я зробити прозорим фон вподобаного менi стилю лiчильника?
 Q: Чи можу я змiнити колiр фону або малюнка вподобаного менi стилю лiчильника?
 Q: У мене виникли утруднення (або додатковi питання) при установцi Вашого лiчильника...


 
   

Google
 
Web Counter.Co.Kz

 
 
Copyright © 1999-2023 Co.Kz WebGroup
Павлодар, Казахстан